Zdrowy Styl Życia

Zdrowy styl życia to nie tylko dbanie o nasze ciało i organizm, to coś więcej, to równowaga  pomiędzy sferami: fizyczną, umysłową i społeczną.

Zdrowy styl życia opiera się na kilku podstawowych czynnikach: właściwa dieta, aktywność fizyczna, unikanie czynników szkodliwych, umiejętność odpoczywania i właściwe podejście do życia.

Większość naszego społeczeństwa nie jest w pełni świadoma jakie skutki może mieć niezdrowy tryb życia i jakie konsekwencje za sobą niesie.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości wśród Polaków oraz zachęcenie do zmiany nawyków, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukowanie na tematy prozdrowotne.

WPŁYW NA NASZE ZDROWIE MA

DIETA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

SEN

UŻYWKI

BADANIA PROFILAKTYCZNE

STRES