Bezpieczeństwo Osobiste

Stan wolny od zagrożeń istotnych dla każdego człowieka wartości możemy określić jako bezpieczeństwo osobiste.

Jest to umiejętność radzenia sobie z wieloma niebezpieczeństwami, które wynikają z rozwoju cywilizacji i środowiska. Liczba czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka cały czas wzrasta.

Brak wiedzy i działanie pod wpływem emocji powoduje, nasze reakcje są chaotyczne.

Poddanie się panice może zaszkodzić nie tylko nam, ale także osobom znajdującym się w miejscu zdarzenia. Należy rozwijać umiejętności zachowań, aby nie dać się zaskoczyć, oraz być gotowym na każdą sytuację.

Ważnym celem Fundacji jest to, aby przekazać wiedzę na temat zachowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Zagrożenia Bezpieczeństwa Osobistego

POWÓDŹ

TORNADO

POŻAR

TERRORYZM

KRADZIEŻ

ZAGROŻENIA KOMUNIKACYJNE